Uusiutuvaa energiantuotantoa all-flash-ratkaisulla tehostettuna

Uusiutuvaa energiantuotantoa all-flash-ratkaisulla tehostettuna

Case | Skagerak Energi

Skagerak Energi on yksi Norjan suurimmista energiayhtiöistä. Se tuottaa ja jakaa sähköä yli 200.000 yksityis- ja yritysasiakkaalle. Yrityksen ikääntynyt IT-infrastruktuuri ei kyennyt enää vastaamaan liiketoiminnan tarpeisiin tai toimialaa velvoittaviin vaatimuksiin, minkä vuoksi se joutui turvautumaan aikaa vieviin manuaalisiin prosesseihin esimerkiksi kriittisen raportoinnin osalta. Tarve nykyaikaistaa IT-alusta tarvittavan suorituskyvyn, saatavuuden ja joustavuuden takaamiseksi oli akuutti.

Suurten datamassojen käsittely vaatii suorituskykyisen ja toimintavarman ratkaisun

Norjassa toimivat energiayhtiöt ovat velvoitettuja keräämään tietoja kaikista kulutuspisteistään ja raportoimaan kulutustietoja viranomaisille lähes reaaliaikaisesti. Raportointi tässä laajuudessa vaatii tehokasta ja älykästä tiedon hallintaa ja käsittelyä. Virheet tai laiminlyönnit raportoinnissa voivat lisäksi johtaa tuntuviin sakkoihin.

Skagerak muiden energiayhtiöiden tavoin tuottaa valtavia määriä dataa: sen 200.000 kulutuspistettä ja yli 30 mittaussarjaa luetaan useita kertoja päivässä. Uudistuksen tavoitteena olikin vastata liiketoiminnan nykyvaatimuksiin sekä tehostaa energiantuotantoon ja -jakeluun tarvittavaa liiketoimintakriittistä prosessia. Dataintensiivisiin kriittisiin sovelluksiin tarvittavan käsittelytehon takaamiseksi räätälöitiinkin poikkeuksellisen suorituskyvyn ja korkean saatavuuden tuova ratkaisu.

IBM FlashSystem ja HyperSwap on ylivertainen yhdistelmä suorituskykyä ja taattua saatavuutta

Uudistusta lähdettiin toteuttamaan IBM:n FlashSystem® -tallennusratkaisulla täydennettynä IBM HyperSwap® -teknologialla. IBM POWER9™ -prosessoreihin integroitu IBM® POWER System E950 ja IBM FlashSystem -kokonaisuus mahdollistaa 5–11 kertaa nopeamman suorituskyvyn aiemmin käytössä olleeseen tietokantaratkaisuun verrattuna. FlashSystemin suorituskyky ja HyperSwapin dual-site-tallennustekniikka varmistaa, että tiedot ovat aina saatavilla, käytettävissä ja toimitetaan sovelluksiin keskeytyksettä. HyperSwap otettiinkin osaksi kaikkia Skagerakin tallennusjärjestelmiä.

Ennen Power Systems E950 ja FlashSystem -ratkaisujen käyttöönottoa sakot myöhästyneestä raportoinnista olivat aiheuttamassa Skagerakille tuntuvia kustannuksia. Kun dataa prosessoidaan parhaimmillaan 11 kertaa aiempaa nopeammin, raportointivaatimukset määräaikoineen eivät aiheuta ongelmia. Uudet järjestelmät ovat lisäksi aiempaa käyttäjäystävällisempiä, minkä johdosta palveluita kyetään tuottamaan merkittävästi nopeammin.

Lue koko asiakastarina    Takaisin etusivulle