Viisi syytä valita IBM Power Oracle-ympäristöönne

Viisi syytä valita IBM Power Oracle-ympäristöönne

1. Suorituskyky

Toimiakseen sujuvasti koko järjestelmän on oltava tasapainossa – kaiken prosessorista tietojen tallennukseen on toimittava ilman pullonkauloja.

Yhteen IBM Power -palvelimeen voidaan asentaa monta virtuaalipalvelinta. Oracle näkee tämän kokonaisuuden kuitenkin erillisinä palvelimina, joten voit rakentaa tehokasta, mutta kustannuksiltaan edullista infrastruktuuria. Suorituskyky ja toiminnallisuus ovat tämän vuoksi yksinkertaisesti muita palvelimia parempia.

2. Käyttövarmuus

Windows-ympäristöissä olevien palvelinten ylläpito vaatii huomattavasti resursseja. Mitä useampi palvelin sitä enemmän vaaditaan ylläpitoa. Lisäksi jokainen käyttökatko maksaa riippumatta siitä, onko se suunniteltu tai suunnittelematon.

IBM Power -palvelimet ovat uskomattoman kestäviä niin laitteistokomponenttiensa ansiosta kuin käyttöjärjestelmien, virtualisoinnin ja järjestelmänhallinnan osalta.

3. Hallittavuus

Hallittavuus korostuu erityisesti monia tietokantoja käyttävässä ympäristössä. Satoja Oracle-tietokantoja voidaan yhdistää yhdelle IBM Power Server -palvelimelle. Jos vastaava tehtäisiin esimerkiksi x86 / Intel -palvelimilla, palvelinten tarve voi olla jopa 5-10 kertaa suurempi.

Mitä vähemmän palvelimia on käytössä, sen helpompaa on niiden hallinta.

4. Kustannustehokkuus

Kustannusero yhden tai useamman palvelimen hankinnan välillä on suhteellisen helppo laskea. Tietyn liiketoiminnan kokonaiskustannusten selvittäminen pidemmällä aikavälillä vaatii palvelinten hankintahinnan lisäksi kuitenkin myös muiden kustannusten analysointia.

Kun laskelmaan lisätään palvelinten lisenssi- ja ylläpitokustannukset, hintaero eri vaihtoehtojen välillä on jo huomattava. Käyttökatkoista aiheutuvia kustannuksia voi olla vaikeampi laskea, mutta monet yritykset pitävät juuri näitä kustannuksia yhtenä merkittävimmistä.

Käytäntö on osoittanut Oraclen ja IBM Powerin erittäin kustannustehokkaaksi yhdistelmäksi.

5. Joustavuus

IBM Powerin suuri etu on kapasiteetin päivittämisen helppous. Otetaan esimerkiksi energiayhtiö, jonka täytyy käsitellä suuri määrä tietoa aina kuun lopussa laskujen lähettämiseksi. Tähän tarvitaan lisäkapasiteettia, mutta vain muutaman päivän ajan. Kun laskenta on tehty, yritys voi laskea kapasiteetin jälleen normaaliin tasoon.

IBM Power -serveriä on vaikea voittaa kapasiteetin hallinnan joustavuudessa!

 

Takaisin etusivulle