Spar pengar på din Oracle-investering

Här hittar du intervjuer, case, artiklar och mycket annat innehåll om allt från ekonomi till teknik.

Tips | Fem anledningar varför du ska använda IBM Power för er Oracle-miljö

1. Bättre prestanda med IBM Power

Processorerna är själva motorn i servern och är otroligt kraftfulla. Det är också en av anledningarna till att många företag väljer IBM Power för deras Oracle-applikationer.
Men det är långt ifrån den enda anledningen eftersom hela systemet måste vara i balans - allt från processor till datalagring måste fungera, utan flaskhalsar.

Eftersom det är möjligt att sätta upp många virtuella servrar i en IBM Power-server, som av Oracle betraktas som separata servrar, kan man bygga infrastruktur som är ekonomiskt fördelaktig. Prestandan och funktionaliteten är helt enkelt överlägsen andra servrar.

Detta eftersom det är möjligt att sätta upp många virtuella servrar i en IBM Power server. Prestandan är helt enkelt överlägsen andra servrar.

2. Högre tillgänglighet

IBM Power Servers är otroligt robusta tack vare sina hårdvarukomponenter, men även för samtliga delar såsom operativsystem, virtualisering och systemhantering.
För servrar i Windows-miljöer är det inte ovanligt att underhållet kräver mycket resurser för att hålla miljön uppdaterad. Fler servrar ger helt enkelt mer underhåll.
Varje driftsavbrott kostar pengar, oavsett om det är planerat eller oplanerat.

3. Bättre administration

Det här gäller framför allt om man har många databaser. Hundratals Oracle-databaser kan konsolideras till en enda IBM Power Server. Att köra motsvarande miljö driftsäkert på exempelvis x86/Intel kan innebära att behovet blir 5 till 10 gånger större.
Det är lättare att administrera få servrar i stället för många.

4. Total cost of ownership

För att analysera den totala kostnaden över tid för en viss del av verksamheten behöver man ta hänsyn till mer än bara inköpskostnaden av exempelvis servrar.
Du kan såklart jämföra inköpskostnaden mellan få och många servrar. Men lägger du på kostnaden för licenser och underhåll på servrarna så blir kostnadsskillnaden jämförelsevis stor. Driftsstopp kan vara svårt att kostnadsberäkna, men de flesta företag ser just den här posten som en av de mest kostsamma. Oracle på IBM Power har gång på gång visat sig vara en oerhört kostnadseffektiv kombination.

5. Flexibelt - lätt att köpa mer kapacitet på kran

En stor fördel med IBM Power är att det är enkelt och smidigt att köpa större kapacitet på kran. Ta som exempel ett energibolag som behöver läsa in stora mängder data i slutet av månaden för att skicka ut fakturor. Då behövs mer CPU under några få dagar och när körningen är klar kan bolaget sänka CPU:n till ordinarie storlek. När det gäller flexibilitet att skapa kapacitet är en IBM Power Server svårslagen.